برای نمایش در حالت تمام صفحه گزینه را از روی تصویر انتخاب کنید.

اگر از تلفن همراه استفاده میکنید، آن را در حالت افقی قرار دهید.

دکوراسیون کلاسیک

نمونه

نمونه دکوراسیون نئوکلاسیک از قسمت نشیمن و غذاخوری.

کارفرما
مجری-
متریال غالب چوب، سنگ
طراح

با دکمه‌های زیر این مطلب را به اشتراک بگذارید.

بازگشت به لیست

تصاویر مرتبط